انجمن علمی قلب کودکان

با رشد روز افزون دانش پزشکی و گسترش زیر شاخه های آن ،رشته قلب کودکان نیز ماننید سایر رشته های پزشکی در ایران عزیزمان با توسعه قابل ملاحظه ای همراه بوده و دانش آموختگان رشته قلب کودکان در سراسر کشور به درمان کودکان مبتلا به بیماری های قلبی می پردازند.انجام اکوکاردیوگرافی،اقدامات آنژیو گرافی و اینترونشن ،درمان بیماری های آریتمی کودکان و پیوند قلب با دانش روز این رشته از دستاوردهای مهم بدست آمده است.انجمن علمی قلب کودکان بابیش از یک دهه فعالیت با هدف ارتقاء هرچه بیشتر رشته قلب کودکان تاءسیس گردیده وتعامل بین همکاران در زمینه های علمی هدف اصلی این انجمن بوده است.امید است باحمایت هرچه بیشتر همکاران شاهد سلامتی قلب همه کودکان ایران زمین باشیم.
دکتر محمد رفیع خورگامی