اطلاعیه: انتخابات هیات مدیره و بازرسان جدید

اطلا عیه:
بدینوسیله به اطلاع اعضای انجمن علمی قلب کودکان ایران میرساند نهمین مجمع عمومی انجمن علمی قلب کودکان ایران همزمان با چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان جدید در تاریخ 95/2/3 در ساعت یک بعد از ظهر در سالن کنفرانس بیمارستان آتیه برگزار خواهد شد. لذا از اعضای محترمی که مایل به کاندیداتوری انتخابات هستند خواهشمند است از تاریخ 94/11/15 لغایت 94/12/15 مدارک لازم را جهت بررسی به کمیته انتخابات ارسال فرمایند.

مدارک لازم:

 • درخواست کتبی
 • سوابق علمی و اجرائی (رزومه)
 • برنامه پیشنهادی
 • کپی کارت ملی
 • کپی صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات صفحه آخر نیز ضمیمه شود)
 • یک قطعه عکس

شرایط کاندیداتوری انتخابات:

 • واجد شرایط مقرر در اساسنامه انجمن
 • تابعیت رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن سو پیشینه انتظامی و کیفری که  موجب محرومیت از حقوق حرفه ای و اجتماعی شده باشد
 • تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی کشور

آدرس کمیته انتخابات: دفتر انجمن
تلفن: 23922509

کمیته انتخابات