اعضا هیئت مدیره

در اولین جلسه هیئت مدیره وظایف اعضا به شرح زیر تعیین شد
جناب آقای دکتر مهرانپور ریاست انجمن، سرکار خانم دکتر داوری نایب رئیس و دبیر، جناب آقای دکتر قاسمی مسئول روابط بین الملل، جناب آقای دکترصیادپور مسئول اینترنت و سایت، جناب اقاى دكتر مرتضاييان خزانه دار، جناب آقای دکتردلیلی مسئول امور علمی پژوهشی، جناب آقای دکتر زمانی مسئول امور صنفی و تعرفه ها