عضويت در گروه پست الكترونيك انجمن

همكاران محترم
در صورت تمايل به عضويت در گروه پست الكترونيك انجمن يك نامه خالي به آدرس زير ارسال نماييد:
mailing-list-subscribe@ispc.ir
پس از عضويت مي توانيد با ارسال نامه به آدرس زير، آن را به اطلاع همه همكاران برسانيد.
mailing-list@ispc.ir