تاریخ و مکان جلسه ادواری انجمن در مرداد 94

به اطلاع میرساند جلسه ادواری انجمن، اول مرداد ماه، ساعت 15-18 در بیمارستان شهید رجایی برگزار خواهد شد.