همایش های آتی انجمن

با سلام

برنامه همایش های آتی انجمن به شرح زیر اعلام میگردد:

10-12 اردیبهشت سال آینده کنگره قلب کودکان ایران و مجمع عمومی انجمن بیمارستان شهید رجایی

با سپاس
انجمن قلب کودکان ایران