اعضا

نام نام خانوادگی محل کار رشته شماره تلفن ایمیل
دكتر محمد مهران پور بیمارستان دی فوق تخصص قلب كودكان 88785811 m-mehran@yahoo.com
دكتر پریدخت نخستین داوری تهران -پائين تر از ميدان ونك ساختمان 2588 طبق دوم واحد 5 –(بيمارستان بهمن و لاله) فوق تخصص قلب كودكان 88876560 davaripari@yahoo.com
دكتر سعید مجتهدزاده بیمارستان مدرس فوق تخصص قلب كودكان 22069356
دكتر علی اكبر زینالو فوق تخصص قلب كودكان 88792552 Zeinaloo@ums.ac.ir
دكتر عبدالرحيم قاسمي بیمارستان مدرس فوق تخصص قلب كودكان 22069356 drghasemi@irpedheart.com
دكتر محمدرضا صبری فوق تخصص قلب كودكان
دكتر محمد برزوئی شيراز- بيمارستان نمازي فوق تخصص قلب كودكان 07116474298 فاكس
دكتر كيهان صیادپور مركز طبي كودكان فوق تخصص قلب كودكان 66911029 Ksaydpour@ymail.com
دكتر اكبر مولایی بيمارستان قلب شهيد رجائي فوق تخصص قلب كودكان 23922179 Akbarmolaie@yahoo.com
دكتر اكبر شاه محمدي بيمارستان قلب شهيدرجائي فوق تخصص قلب كودكان 23922132
دكتر محسن حری بيمارستان امام رضا فوق تخصص قلب كودكان 05118593045 horriM@mums.ac.cr
دكتر فهيمه رحيمي بشر بيمارستان قلب دكتر حمشت فوق تخصص قلب كودكان 01316663070 Frbasgar@yahoo.com
دكتر محمد رادور بيمارستان مطهري فوق تخصص قلب كودكان 2237077 elbamjawe@yahoo.com
دكتر سميرا مهر علیزاده بیمارستان امیرالمومنین فوق تخصص قلب كودكان 0231-4460066 mehralizadeh@yahoo.com
دكتر فرح پیرویان بيمارستان حضرت فاطمه(ع) فوق تخصص قلب كودكان 07117380283 Farhpeiravian@yahoo.com
دكتر رامين امام زادگان بیمارستان بوعلی فوق تخصص قلب كودكان 04512253232 Dr-r.emam@yahoo.com
دكترمحمد يوسف اعرابی مقدم بيمارستان قلب شهيد رجائي فوق تخصص قلب كودكان 23922126
دكتر شهلا رودپیما بيمارستان طالقاني و مدرس فوق تخصص قلب كودكان 22432591 Roodpeyma-shahla@yahoo.com
دكتر سيد مصطفي جلالي طباطبائي مطب-ضلع شمالي ميدان هفت تير فوق تخصص قلب كودكان 88839988
دكتر آويسا طبيب بيمارستان قلب شهيدرجائي فوق تخصص قلب كودكان 23922199 autabib@yahoo.com