اعضا

نام نام خانوادگی محل کار رشته شماره تلفن ایمیل
دكتر فريدون آشنايي تهران -خيابان شريعتي بالاتر از سه راه ميرداماد روبروي شريعتي كوچه شوراي ساختمان پزشكان سينا فوق تخصص قلب كودكان 22843289 Ashnaeif@yahoo.com
دكتر حميد آموزگار بيمارستان نمازي فوق تخصص قلب کودکان 07116470307 Amoozgar@sums.ac.ir
دكتر محمد ابراهيمي اصفهان –خ فروغي كلينيك ويژه تخصصي امام موسي صدر فوق تخصص قلب کودکان 09131004787 Ghader-45@yahoo.com
دكتر سعيد ابطحي شيراز – بيمارستان نمازي فوق تخصص قلب كودكان 07116474298 sabtahimd@yahoo.com
دکتر علیرضا احمدی بیمارستان چمران فوق تخصص قلب كودكان 2332065 Ahmadi.cario@Tahoc.com
دكنرمحمد حسين ارجمندنيا بيمارستان حضرت معصومه (ع) فوق تخصص قلب كودكان 02516651801 Arjmand.arg@gmail.com
دكتر حسن اسمعيلي بيمارستان علي ابن ابيطالب فوق تخصص قلب كودكان 01712247620 HE-MD1973@yahoo.com
دکتر حسن اسمعیلی بيمارستان علي ابن ابيطالب فوق تخصص قلب كودكان He_md1972@yahoo.com
دكتر غلامحسين اعجمي مشهد، بيمارستان امام رضا(ع) فوق تخصص قلب كودكان 05118593045
دكترمحمد يوسف اعرابی مقدم بيمارستان قلب شهيد رجائي فوق تخصص قلب كودكان 23922126
دكتر پروين اكبري اسبق بیمارستان امام خمینی فوق تخصص قلب کودکان 61192360
دكتر رامين امام زادگان بیمارستان بوعلی فوق تخصص قلب كودكان 04512253232 Dr-r.emam@yahoo.com
دكتر عبدالرحمن امامي مقدم بيمارستان گلستان فوق تخصص قلب کودکان 06112212309
دكتر زينب اميري مقدم بیمارستان امام حسین (ع) فوق تخصص قلب کودکان Amirimogadam2@yahoo.com
دكتر كاظم بابازاده ساري -بلوار خزر مجتمع پزشكي طوبي فوق تخصص قلب کودکان 01513249900 kbabazadeh@hotmail.com
دكتر محمد مهدي باقري كرمان – بيمارستان افضلي فوق تخصص قلب كودكان 03413222250 Mehdi-b-ped@yahoo.com
دكتر محمد برزوئی شيراز- بيمارستان نمازي فوق تخصص قلب كودكان 07116474298 فاكس
دكتر مصطفي بهجتي بيمارستان افشار فوق تخصص قلب کودکان 03515256011-12 Dr-Behjati@yahoo.com
دكتر حسن بيرجندي بيمارستان قلب شهيد رجائي فوق تخصص قلب كودكان 23923018
دكتر علي اكبر تابان فوق تخصص قلب كودكان