اعضا

نام نام خانوادگی محل کار رشته شماره تلفن ایمیل
دكتر حسن متقي مقدم بيمارستان امام رضا (ع) فوق تخصص قلب كودكان 05118593045 Mottaghih@mums.ac.ir
دكتر سيد رضا میری تهران و قم فوق تخصص قلب كودكان 22233015 روزهای زوج
دكتر غفور سلگی بیمارستان میلاد فوق تخصص قلب كودكان 22024285 Dr.ghsolgi@yahoo.com
دكتر سيد محمد دلیلی بيمارستان قلب شهيدرجائي فوق تخصص قلب كودكان 23922183 DRDALILI@yahoo.com
دكتر محمود صمدی بيمارستان شهيد مدني فوق تخصص قلب كودكان 04112357771 Samadipedcard@yahoo.com
دكتر فاطمه وزیری بیمارستان مدرس فوق تخصص قلب كودكان f.vasiri@gmail.com
دكتر فریبا رشیدی قادر ساری، بیمارستان بوعلی فوق تخصص قلب كودكان 0151-2233010 Fashid83@yahoo.com
دكتر محمد رضا ملک احمدی شهر كرد- 12 محرم جنوبي پايين تر از فلكه آبي- مجتمع سنا – طبق اول فوق تخصص قلب كودكان 03812276535 Malekahmad-@yahoo.com
دکتر محسن شهیدی بيمارستان بعثت فوق تخصص قلب كودكان mohsenshahidi@yahoo.com
دکتر علیرضا احمدی بیمارستان چمران فوق تخصص قلب كودكان 2332065 Ahmadi.cario@Tahoc.com
دكتر بهزاد علیزاده فوق تخصص قلب کودکان behalizadeh@yahoo.com
دكتر حميد آموزگار بيمارستان نمازي فوق تخصص قلب کودکان 07116470307 Amoozgar@sums.ac.ir
دكتر زهرا پورجعفر دستيار تخصصي اطفال Dr.zahraporjafar@yahoo.com
دكتر حسن زمانی مجتمع پزشکی فوق تخصصی فوق تخصص قلب کودکان 01513749900 Zamanihassan@yahoo.com
دكتر سيما رفعیان بیمارستان مدرس فوق تخصص قلب كودكان
دكتر الهه ملكان راد مركز طبي كودكان فوق تخصص قلب کودکان Emalakanrad@gmail.com
دكتر زينب اميري مقدم بیمارستان امام حسین (ع) فوق تخصص قلب کودکان Amirimogadam2@yahoo.com
دكتر مصطفي بهجتي بيمارستان افشار فوق تخصص قلب کودکان 03515256011-12 Dr-Behjati@yahoo.com
دكتر محمد علي يوسف نيا تهران -ولي عصر- روبروي بيمارستان دي فوق تخصص جراحي 88870933
دكتر عبدالرحمن امامي مقدم بيمارستان گلستان فوق تخصص قلب کودکان 06112212309