اعضا

نام نام خانوادگی محل کار رشته شماره تلفن ایمیل
دكتر سروش غفوريان بیمارستان دی و بیمارستان بهرامی فوق تخصص قلب كودكان 88888742 S.ghafurian@gmail.com
دكتر باقر نيكيار بيمارستان طالقاني فوق تخصص قلب کودکان
دكتر حبيب اله يدالهي بيمارستان بعثت فوق تخصص قلب کودکان
دكتر شاهرخ رجايي بیمارستان کودکان فوق تخصص قلب کودکان 07616662850
دكتر زهرا خيرانديش بيمارستان الزهرا فوق تخصص قلب کودکان Zkherandish@yahoo.com
دكتر سيما سوادكوهي بيمارستان علي ابن ابيطالب فوق تخصص قلب كودكان Simasavadkouhi@yahoo.com
مراديان مراديان بيمارستان قلب شهيد رجائي فوق تخصص قلب کودکان 23922170 MaryamMoradian2008@yahoo.com
دكتر رويا عيسي تفرشي بیمارستان علی اصغر فوق تخصص قلب کودکان 22226127 r.isaatafreshie@yahoo.com
دكتر پروين اكبري اسبق بیمارستان امام خمینی فوق تخصص قلب کودکان 61192360
دكتر فريدون آشنايي تهران -خيابان شريعتي بالاتر از سه راه ميرداماد روبروي شريعتي كوچه شوراي ساختمان پزشكان سينا فوق تخصص قلب كودكان 22843289 Ashnaeif@yahoo.com
دكتر رسول فراست كيش بیمارستان قلب فوق تخصص بیهوشی اطفال 23922140 rasoolferasatkish@yahoo.com
دكتر محمد ابراهيمي اصفهان –خ فروغي كلينيك ويژه تخصصي امام موسي صدر فوق تخصص قلب کودکان 09131004787 Ghader-45@yahoo.com
دكترمهدي قادريان اصفهان –خ فروغي كلينيك ويژه تخصصي امام موسي صدر فوق تخصص قلب كودكان 09131004787 Ghader-45@yahoo.com
دكتر سيد محمود معراجي بيمارستان قلب شهيد رجائي فوق تخصص قلب کودکان 23922132
دكتر فريبا علائي بيمارستان مفيد فوق تخصص قلب کودکان 22227021 Alaiefariba@yahoo.com
دكتر ثريا نوري مقدم امریکا فوق تخصص قلب اطفال امريكا Nourish@slu.edu
دكتر كاظم بابازاده ساري -بلوار خزر مجتمع پزشكي طوبي فوق تخصص قلب کودکان 01513249900 kbabazadeh@hotmail.com
دكتر علي اصغر دردشتي فوق تخصص قلب اطفال 55372121 روزهاي زوج
دكتر بهمن راستكار تبريز – بيمارستان شهيد مدني فوق تخصص قلب اطفال 03513357771 Brh-pc-md@yahoo.com
دكتر محمد رادگودرزي گرگان فوق تخصص قلب کودکان 09359773708