اعضا

نام نام خانوادگی محل کار رشته شماره تلفن ایمیل
دكتر ياسين يعقوبييان ایلام فوق تخصص قلب كودكان
دكتر سيد محمد مهدوي بيمارستان قلب شهيد رجائي فوق تخصص قلب كودكان 23922015 Md-Niki@yahoo.com
دكتر مازيار رستگار بندرعباس-گلشهر فوق تخصص قلب كودكان 07616662850
دكتر علي اكبر جامي تهران -بيمارستان بعثت ناجا افسريه سه راه تختي بلوار هجرت فوق تخصص قلب كودكان 39955686
دكتر زهرا جليلي كرمانشاه- بيمارستان امام علي (ع) فوق تخصص قلب كودكان 7235284 Zjalili47@yahoo.com
دكتر عبدالرسول نيكيار اصفهان فوق تخصص قلب كودكان 8144953463 nikyar@med.mui.ac.ir
دكتر محمد نوبخت قزوين-دانشگاه علوم پزشكي فوق تخصص قلب كودكان 02813334807 nobakht@gmail.com
دكتر احمد جامعي خسرو شاهي تبریز فوق تخصص قلب كودكان 66948448
دكتر اسفنديار نظري بيمارستان قلب شهيد رجائي دستيار فوق تخصص قلب اطفال 23921
دكتر منوچهر سلطاني اراك – بيمارستان امير كبير فوق تخصص قلب كودكان 086131334712
دكتر شهرام رجائي بهبهاني تهران -بيمارستان مدرس دستيار فوق تخصص قلب اطفال 22074097
دکتر حسن اسمعیلی بيمارستان علي ابن ابيطالب فوق تخصص قلب كودكان He_md1972@yahoo.com