اخبار برگزیده

جدیدترین ها

آینه رسانه

پیوند ها


رویداد ها

Image

مهلت ارسال خلاصه مقاله براي هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران (7-9 اسفند ۱۳۹۸) تا ١٥ دي ٩٨ مي باشد.

Image

انجمن علمی قلب کودکان

تاسیس انجمن علمی قلب کودکان ایران در تاریخ 26/11/1385 به تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و اولین مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرس در تاریخ 28/1/1386 انجام گرفت فعالیت انجمن ها بر طبق اساسنامه انجمن هاست که زا طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و شامل 25 ماده است و توسط انجمن لازم الاجراء است. برطبق ماده دوم اساسنامه انجمن صرفا در زمینه های علمی، تحقیقاتی ، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت مینماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.