تماس با ما

اآدرس دفتر انجمن: تهران، خیابان دکتر قریب، خیابان شهید طوسی، پلاک ۶۳، واحد ۱۸

::

کد پستی: ۱۴۱۹۷۸۳۳۴۳

تلفن: ۶۶۹۴۲۳۹۸ (۰۲۱)

ایمیل: info@ispc.ir